Η εταιρεία μας και το περιβάλλον

Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις επισκευές μας είναι σχεδιασμένα και παράγονται από την εταιρεία μας, έχουν ως βάση το νερό και είναι υδατοδιαλυτά, χωρίς οσμή, φιλικά προς το περιβάλλον.

Στεγνώνουν αμέσως μετά την επισκευή από τους τεχνικούς μας και είναι άμεσα διαθέσιμα προς χρήση, χωρίς να αφήνουν βλαβερά απόβλητα ή κατάλοιπα.

Οι επισκευές πραγματοποιούνται στο χώρο που βρίσκεται το προς επισκευή αντικείμενο με αποτέλεσμα να αποφεύγονται περιττές ενεργοβόρες και ρυπαρές μετακινήσεις που επιβαρύνουν το περιβάλλον.

 

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν μπορεί να περιμένει, επομένως δεν θα περιμένουμε ούτε και εμείς.

co2_icon

Μηδενικές Εκπομπές Co2

Η ColorGlo δεσμεύεται να μειώσει την ένταση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η εταιρεία, επενδύοντας στις νέες τεχνολογίες, αναζητά συνεχώς τρόπους και ευκαιρίες για να μειώσει το συνολικό της περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση καυσίμων και αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση.

recycle_economy

Κυκλική Οικονομία

Η κυκλική οικονομία είναι η δική μας απάντηση στη φιλοδοξία για αειφόρο ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη ανησυχία για την εξάντληση των φυσικών πόρων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Ο στόχος μας στην ColorGlo είναι να εφαρμόσουμε ένα οικονομικό μοντέλο που εστιάζει στη μείωση της σπατάλης των πόρων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πόρων, την ανάκτηση και την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, τη διατήρηση ενός προϊόντος σε καλή λειτουργική κατάσταση για μακρύ χρονικό διάστημα και τη χρησιμοποίηση προϊόντων για την παροχή υπηρεσιών σε πολλαπλούς χρήστες (sharing economy).

enviroment

Προστασία του Περιβάλλοντος

Βάσει των παραπάνω, θεωρούμε ότι η επιχειρηματική μας δραστηριότητα θα πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των ανθρώπων. Για την επίτευξη των πράσινων στόχων μας, πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον στο οποίο εργαζόμαστε και ζούμε. Η υγεία του πλανήτη και η υγεία της κοινωνίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Η πρόκλησή μας είναι να επιτύχουμε μια υγιή ισορροπία μεταξύ της περιβαλλοντικής συνείδησης, της οικονομικής επιτυχίας και της κοινωνικής ευθύνης.